Wereld Niet Roken Dag 31 mei | Geef lucht aan jouw longen én aan die van een ander

De jaarlijkse Wereld Niet Roken Dag op 31 mei van de World Health Organization (WHO), schenkt aandacht aan de gevaren van roken. Wereldwijd worden rokers aangemoedigd om voor ten minste één dag te stoppen met roken. Liefst langer, of zelfs helemaal. Ook op het werk.
Tegel met tekst  "op weg naar een rookvrije generatie" © Shutterstock

Ga voor meer informatie en tips naar: Ikstopnu.nl of World No Tobacco Day
Hoewel het aantal mensen dat rookt de afgelopen jaren gestaag afnam rookt een groot deel van de bevolking nog steeds. Tijdens de coronapandemie is zelfs bijna een kwart (24%) van de mensen meer gaan roken (bron: Trimbos).

Naar een rookvrije generatie in 2040

De overheid heeft als doel om in 2040 een rookvrije generatie te bereiken en het aantal volwassen rokers tot 5% terug te dringen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord:

  • Per 1 juli 2021 moeten alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen zijn gesloten.
  •  Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen worden vanaf 2022 gesloten.

Niet alleen de overheid neemt maatregelen om roken te ontmoedigen. Ook bedrijven dienen maatregelen te nemen zodat hun medewerkers niet worden blootgesteld aan tabaksrook.

De Initiatiefgroep Preventieakkoord heeft onlangs ook een brief uitgebracht met daarin een oproep voor meer preventie, ook bij roken.

Rol van werkgevers

Er zijn verschillende methoden om te stoppen met roken. Werkgevers kunnen hun medewerkers ook op verschillende manieren stimuleren te stoppen met roken. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het opstellen van een (anti-)rookbeleid met de medezeggenschap;
  • Het betrekken van de bedrijfsarts als ‘aanjager’ voor een rookvrije organisatie.

Wil je meer weten? Ga naar ikstopnu.nl, of naar De rookvrije organisatie.

Hoe gevaarlijk is tabaksrook?

Tabaksrook is een gevaarlijke stof. Niet alleen voor degene die rookt, maar ook voor de mensen in de omgeving die tabaksrook inademen. Roken is dé belangrijkste oorzaak is van ziekte en (vroegtijdig) overlijden. Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Medewerkers en bezoekers die op de werkvloer roken, kunnen daarmee de gezondheid van andere medewerkers schaden.

Duizenden chemische stoffen in tabaksrook

In tabaksrook zitten meer dan 4000 chemische stoffen, waarvan er zeker 70 kankerverwekkend zijn (bron: Jellinek). De belangrijkste zijn:

Dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld tabaksrook. Welke maatregelen moet je als werkgever of arbo-deskundige nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van ervan? Wat zijn de wetenschappelijke inzichten over risico’s van stoffen, voor de veilig en gezond werken?

Tabaksrook en maatregelen tegen arborisico’s

Werken met gevaarlijke stoffen, ook met tabaksrook, brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen samen afspraken maken om deze arborisico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een arbocatalogus.

Bedrijven kunnen de oplossingen, ook die voor het stoppen met roken, uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.
Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?