Wegwijzer Seksuele Intimidatie op het werk

TNO heeft de Wegwijzer Seksuele intimidatie in 2020 in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld. Het kan organisaties helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken en te werken aan een blijvende cultuurverandering.

© Shutterstock

Raadpleeg de Wegwijzer Seksuele Intimidatie van TNO.

In de wegwijzer staan voorbeelden waarmee je kan herkennen wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. De wegwijzer geeft ook praktische informatie en tips voor een passende aanpak van seksuele intimidatie op het werk.

In drie stappen naar een passende aanpak van seksuele intimidatie op het werk:

  1. Wat is seksuele intimidatie?
  2. Herken en erken seksuele intimidatie!
  3. Wat kan jij tegen seksuele intimidatie doen?

Ongewenste omgangsvormen in de RI&E

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) gezondheidsklachten en ziekte.
Bedrijven zijn verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbowet), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Hier dient invulling aan te worden gegeven in de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak (Art.5 Arbowet).
In de RI&E dienen, naast alle andere arbeidsrisico's die voorkomen in de organisatie, de omvang van de risico’s van blootstelling aan verschillende vormen van PSA te worden geïnventariseerd. In het plan van aanpak bij de RI&E dient vervolgens te worden aangegeven hoe deze risico’s worden aangepakt en op welke termijn dat gebeurt.

Ga naar www.rie.nl voor meer informatie.
Zie ook het Arbeidsomstandighedenbesluit (website Overheid.nl)

Wil je in jouw branche of sector aandacht vragen voor grensoverschrijdend gedrag op het werk?
Neem de arborisico’s op in je eigen arbocatalogus.

Ga naar het Dossier Arbocatalogus voor hulpmiddelen en een handreiking om je eigen arbocatalogus te maken of een bestaande arbocatalogus aan te passen.

Zie ook het Dossier Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.