VluchtelingenWerk ontwikkelt Wegwijzer in Onderwijs

Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij en hun kinderen te maken met het Nederlandse onderwijs systeem. Het onderwijssysteem vormt een complex geheel, zowel voor vluchtelingen als hun begeleiders.

Jongeren lezen de krant © VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland heeft in samenwerking met Nuffic, UAF, SBB en Expertisepunt LOB een nieuwe online tool ontwikkeld.

Kijk verder bij Wegwijzerinonderwijs.nl, dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem

Deze website staat vanaf 2 november 2020 online. Wegwijzer in Onderwijs wordt gebruikt om met vluchtelingen in gesprek te gaan over het Nederlands onderwijssysteem. Samen met de begeleider onderzoekt de cliënt welke stappen kunnen worden ondernomen naar een gewenste opleiding voor zichzelf of voor zijn/haar kind(eren). De rol van de begeleider is informerend en ondersteunend, zodat de cliënt zelf keuzes maakt in de weg naar onderwijs.