21 tot en met 25 juni 2021| Week van de RI&E: precies wat je nodig hebt

Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E.

Jonge vrouw met laptop in kantoorruimte © Shutterstock

Op 21 juni trapt de Week van de RI&E af met een online talkshow. Steunpunt RI&E, onderzoekers van TNO, een verzekeraar en het ministerie van SZW gaan in gesprek over waarom je een RI&E binnen jouw organisatie nodig hebt.

Meedoen? Meld je dan nu aan

Want wat doe je als er binnen jouw organisatie onder werknemers een coronabesmetting uitbreekt? Ben je daar dan op voorbereid? Weet je waar de arborisico’s zitten? En hoe pak je die dan aan? Een goede Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dan precies wat je nodig hebt.

Met een RI&E kun je in kaart brengen

  • wat de arborisico’s binnen jouw organisatie zijn,
  • en welke maatregelen nodig zijn om deze aan te pakken.

Niet alleen in geval van een coronabesmetting, maar voor alle arborisico’s binnen jouw organisatie.


Waarom een RI&E?

Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen door het werk te voorkomen. Een RI&E maakt zo een werkplek gezonder en veiliger. Een RI&E kan daarmee leiden tot minder ziekte, en tegelijkertijd tot meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van iedere organisatie.


Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E


Arbocatalogus en de RI&E

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de RI&E en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Wil je meer informatie over de Arbocatalogus? Zoek je tools om zelf een Arbocatalogus te maken?

Ga naar het dossier Arbocatalogus

Andere SER-dossiers

Dossier COVID-19 | Publicaties, actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten voor werkgevers, werknemers en arbo-deskundigen om veilig en gezond te kunnen doorwerken.
Dossier thuiswerken | Publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp thuiswerken, overzichtelijk bij elkaar. Ze kunnen van pas komen bij het opstellen van arbobeleid voor thuiswerken.

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.