Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

Voor het eerst is informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.
Energieproductie Nederland met windenergie, zonne-energie en biogas.
De informatie is op de pc, tablet en mobiel te raadplegen. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en Entrance hebben de webapplicatie aangeboden aan de SER Borgingscommissie Energieakkoord.

De app, die op basis van expertise bij Entrance (Hanzehogeschool Groningen) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas afzonderlijk en samen dagelijks wordt geproduceerd. Energieopwek.nl geeft op elk moment van de dag inzicht hoeveel duurzame energie er is opgewekt uit wind, zon en biogas. Daarmee wordt niet alleen transparant hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding. Het beeld kan in de loop van een dag of een week sterk verschuiven. Tegenover het zeer wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen als wind en zon staat het veel constantere aanbod van bijvoorbeeld biogas. De web-app geeft een belangrijk inzicht in de dynamiek van de duurzame energieopwekking.