Webinar Financiering en Governance: wat is van belang bij loopbaanondersteuning?

Wat is de sleutel tot succesvolle loopbaanondersteuning? Wat is er bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van bekostiging? Daarover organiseerde de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen in samenwerking met Euroguidance op 12 mei 2020 een webinar.

Voor het webinar Financiering en Governance: één loket (voor scholing en ontwikkeling) was met 90 deelnemers veel belangstelling.

Tijdens het webinar werden ervaringen gedeeld vanuit een tweetal regionale voorbeelden: het Twents Fonds voor Vakmanschap en Leo Loopbaan. Daarnaast presenteerde Euroguidance hoe de landen Estland, Finland en Schotland loopbaanondersteuning georganiseerd en gefinancierd hebben. 

Financieringsbronnen voor loopbaanondersteuning

In Twente is er sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen 14 Twentse gemeenten. Dit wordt aangestuurd door een regiegroep met partners uit provincie, gemeenten, beroepsonderwijs, O&O Fondsen, werkgevers en werknemers. Deze ‘losse’ samenwerkingsvorm werkt vooralsnog erg goed voor de regio. 

Leo Loopbaan (Limburg) heeft recent een coöperatie opgericht. Daarmee is er nu ook sprake van publiek-private bekostiging; naast subsidies dragen de coöperatiepartners ook financieel bij. Beide initiatieven maken overigens gebruik van verschillende financieringsbronnen, namelijk bekostiging uit subsidies (bijv. ESF, provincie, Rijk (SLIM, regiodeal)) en cofinanciering door het bedrijfsleven. Structurele financiering blijft nog wel een uitdaging.

Uniforme uitstraling 

In Estland, Schotland en Finland bestaan uiteenlopende organisatievormen van loopbaanondersteuningspunten. Zo is er een publieke arbeidsvoorziening in Estland, en kent men regionaal variërende Ohjaamo’s (one-stop-begeleidingscentra) in Finland. In Schotland bestaat één organisatie die hoofdverantwoordelijk is voor het vormgeven van loopbaaninformatie, -advies en –begeleiding (Skills Development Scotland). Eén van de leerpunten voor Nederland is toch wel de uniforme uitstraling (één merk) die deze landen kennen bij loopbaan- en scholingsadvies.

De vragen die deelnemers aan het webinar stelden zullen we middels een Q&A beantwoorden. Houd daarvoor de nieuwsbrief Leven Lang Ontwikkelen in de gaten.

Webinar gemist?

Het webinar is via YouTube terug te zien. 

Bekijk hier de presentaties:
- Presentatie Euroguidance (PDF) 
- Presentatie Leo Loopbaan (PDF)
- Presentatie Twents Fonds Voor Vakmanschap (PDF)