Webinar Digitalisering: Combi technologie en mens is spannend

Op 28 oktober 2020 hield de SER het eerste webinar in de reeks 'Wat betekent digitalisering voor leven lang ontwikkelen?'. Het ging in op de manier waarop organisaties zich aanpassen aan digitalisering. De combinatie van technologie en mensen vormt de belangrijkste uitdaging om een transformatie tot een succes te maken.
© SER

Waarom is digitalisering zo belangrijk?

Esther van Rijswijk ging in gesprek met digitale expert Jeroen Rycken van Digital Shapers, een IT-consultancybureau dat organisaties begeleidt die te maken hebben met digitalisering. Rycken schetste in vogelvlucht waarom digitalisering zo belangrijk is. Nieuwe technologieën leiden tot innovaties, die voor veranderingen zorgen, onder andere in werk: er verandert veel en dit gaat steeds sneller. Een interessant vraagstuk dat hij aansnijdt is dat consumenten snel meegaan in de ontwikkelingen, maar dat bedrijven nog vaak achterblijven. Ook benadrukte hij dat de potentie van technologie alleen benut wordt als mensen de digitale skills hebben om ze toe te passen. Dit vraagt om een digitale mindset, bij organisaties en mensen.

De deelnemers van het webinar (veelal beleidsmedewerkers, adviseurs, HR-medewerkers, directeurs) gaven aan dat in hun organisatie digitalisering vooral als kans wordt gezien, om te groeien en te verbeteren. Corona werd genoemd als versneller om te digitaliseren: het maakt op afstand werken mogelijk maar bijvoorbeeld ook e-commerce en de toepassing van augmented reality, waarbij je een laag over de werkelijkheid heen legt om inzichtelijk te maken hoe een verandering uitpakt. Voor de helft van de deelnemers is een betere dienstverlening bieden voor hun organisatie het primaire doel van digitalisering, voor een kwart van de deelnemers gaat het vooral om het verbeteren van de kwaliteit van de processen. Nieuwe producten en diensten kunnen leveren en verduurzaming worden ook genoemd als doelen van digitalisering.

Hoe passen bedrijven zich aan?

Om die vraag te beantwoorden ging Esther van Rijswijk in gesprek met twee deskundigen: Jaap van der Welle, een IT-manager bij Mourik, een bouwbedrijf dat werkt in de grond-, weg- en waterbouw en Theresa Eckert, projectmanager en digital change manager bij ERIKS, een industriële dienstverlener die op maat gemaakte online producten en diensten levert om zo de kansen van digitalisering te benutten.

Bij Mourik zijn de primaire processen al behoorlijk gedigitaliseerd maar kunnen bijvoorbeeld administratieve processen nog een stuk verbeterd worden. Er wordt nog veel met Excel gewerkt. Als dat verandert in werken met een app, kan de data gedeeld worden en wordt het werken efficiënter en leuker. Bij ERIKS is onder andere de webshop verder ontwikkeld, waardoor klanten meer zelf kunnen doen. Dit vraagt om een andere communicatie naar de klant, en bewustzijn van digitalisering voor medewerkers.

Hoe betrekken bedrijven hun medewerkers bij deze transitie?

De ervaringsdeskundigen Rycken, Van der Welle en Eckert zijn het erover eens dat de combinatie van technologie en mensen de belangrijkste uitdaging is om een transformatie tot succes te maken. Mensen meekrijgen, uitleggen waarom het belangrijk is voor het bedrijf om mee te veranderen. Een goede communicatie is daarbij essentieel. Onderbouw de sense of urgency van de transformatie voor de organisatie, kies daarbij de juiste woorden en houd rekening met verschillende groepen medewerkers. Ook de medewerkers met praktijkkennis zijn van grote waarde voor een organisatie. Omarm de eerste mensen die enthousiast zijn, geef ze waardering, zet ze in de spotlights en geef ze de ruimte om collega’s te inspireren. Speel in op de nieuwsgierigheid die veel mensen hebben.

De ervaringen van Mourik en ERIKS omtrent het meenemen van medewerkers in veranderingen rond digitalisering zijn over het algemeen positief. In geval van weerstand is het belangrijk om te onderzoeken wat hier achter zit. Vaak gaat het om angst voor verandering. Mensen verantwoordelijk maken kan helpen om de betrokkenheid te vergroten. In antwoord op een van de vragen uit het publiek geeft Van der Welle van Mourik aan dat er ook mogelijkheden zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op het terrein van gebruikersondersteuning.
 
De deelnemers aan het webinar stelden veel vragen over hoe je medewerkers meeneemt in de veranderingen: welke skills dit vraagt, en hoe je omgaat met werknemers die hier moeite mee hebben. Het tweede en de derde webinar gaan respectievelijk nader in op de praktische kant van om- en bijscholing en op de inclusieve arbeidsmarkt. 

Meer informatie

Bekijk het webinar van 28 oktober terug via deze link.