Problemen met SER webformulieren

Heb je in de maand oktober 2021 via een webformulier op de SER website informatie aan ons gestuurd? Dat formulier is helaas niet altijd bij ons binnengekomen wegens een technische storing.

Werken met laptop © Wilmar Dik

Heb je het idee dat jouw formulier, verzonden tussen 1 en 31 oktober 2021, nog niet in behandeling is genomen? Dan verzoeken we om het formulier graag nogmaals in te vullen. Onze excuses voor het ongemak.

Om welke webformulieren gaat het?

Op onze website staan verschillende webformulieren waarmee mensen contact met ons kunnen opnemen. Te denken valt aan:

  • Uitnodigingen aan de SER-voorzitter
  • Stellen van een vraag
  • Indienen bemiddelingsverzoek bij de Bedrijfscommissie
  • Aanvragen abonnement SERmagazine
  • Aanmelden voor SER scriptieprijs

Welke formulieren zijn wél aangekomen?

Van een aantal formulieren weten we dat deze gelukkig wel zijn aangekomen. Het gaat om de volgende formulieren:

  • Melden van een voorgenomen fusie
  • Meldingsformulier geenpensioen.nl
  • Stel een vraag over de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’

Inmiddels zijn de technische problemen verholpen.