Weten wat werkt in de bijstand

Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan het werk komen? De gemeente Utrecht gaf 750 uitkeringsgerechtigden de ruimte binnen de Participatiewet. Dat experiment duurde anderhalf jaar en levert belangrijke inzichten op over wat werkt voor wie, wanneer en in welke situatie. Met de resultaten kunnen mensen in de bijstand effectiever aan de slag worden geholpen.

Sierpleister op huis aanbrengen © Shutterstock

De deelnemers kregen een andere dan de gebruikelijke dienstverlening om aan werk te komen. Eén groep kreeg extra hulp om aan werk te komen, één groep ondernam zelf actie en één groep mocht meer bijverdienen naast de uitkering. Een controlegroep bleef de reguliere dienstverlening ontvangen. De Universiteit Utrecht onderzocht de effecten van de verschillende aanpakken op de arbeidsparticipatie van de deelnemers. Lees het het hele rapport 'Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand'.

Extra hulp en persoonlijke begeleiding

De uitkomst is dat er in de experimentgroepen een positief effect is op de arbeidsdeelname. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben baat bij extra hulp en persoonlijke begeleiding. Het onderzoek toont het belang van een aanpak die is gebaseerd op vertrouwen en eigen regie, plus handelingsruimte en tijd voor klantmanagers.

Gemeentes passen het geleerde toe

Tegelijkertijd hebben de gemeenten Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen ook een onderzoek uitgevoerd. Gemeenten kunnen de lessen toepassen in hun dienstverlening en meer persoonlijke begeleiding of ruimte bieden aan werkzoekende die dat nodig hebben. Utrecht doet dat al, lees hier hoe. De staatssecretaris van SZW zal voor de zomer met een reactie komen op het rapport.