Ton Heerts voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten

Ton Heerts wordt voorzitter van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten. Dat maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend.
Twee mensen in veiligheidskleding met laptop Foto: Shutterstock
Deze commissie zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Werknemers die in het verleden een beroepsziekte kregen, moesten soms erg lang wachten op financiële compensatie. Het instellen van de commissie moet dergelijke lange en moeizame procedures voortaan voorkomen. De commissie zal rond het einde van het jaar met voorstellen komen.

Meer informatie (website SZW)