Vernieuwd SER-Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden

Het SER-Voorbeeldreglement is vernieuwd, net als de bijbehorende gratis tool waarmee or’s snel een op hun situatie passend reglement opstellen.

Or-leden vergaderen aan een tafel

Het Voorbeeldreglement voor or’s van de SER ondersteunt ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten. Elke ondernemingsraad moet een reglement hebben.

Met dit SER-Voorbeeldreglement ervaren or’s hoe ze een reglement opstellen en wat er in moet staan. Handig is ook om de gratis tool te gebruiken die de SER hiervoor ter beschikking stelt.

Een or-reglement opstellen is vaak een lastige klus. Daarom staan in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden modelreglementen en gaat het in op de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast geeft het reglement informatie over de taken, bevoegdheden en rechtspositie van or-leden en over afspraken tussen de or en de ondernemer.