Volop werk, maar hoe kom je er? (1)

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt volop in beweging. De afgelopen jaren was er sprake van toenemende krapte. Nu neemt de werkloosheid weer toe en ontstaan er overschotten. Ondanks deze trend zijn er in sommige sectoren nog steeds veel vacatures.
© GAP Academy

In een serie van zes artikelen lichten we initiatieven uit die zich bezighouden met (om)scholing richting deze kraptesectoren. 

Volgens het UWV zijn er met name in de sectoren techniek, ICT en zorg nog steeds veel vacatures. Dat biedt ook tijdens deze crisis kansen voor werkzoekenden.

Bouwtechnische beroepen

De GAP Academy is een methode voor werkzoekenden, die zich richt op toeleiding naar werk in tekortsectoren. GAP (‘kloof’) richt zich met name op de bouwtechnische beroepen, waar de afgelopen jaren (en nu nog steeds) een onverminderd tekort aan gekwalificeerde medewerkers is. De kans op werk is groot en er is een goede kans op een vast dienstverband. Maarten van de Vlist is bedrijfsleider van de GAP Academy en legt in dit artikel uit wat de GAP Academy is.

Niet alle werkzoekenden kunnen zomaar aan de slag in tekortsectoren. Er is een grote kloof tussen de competenties en vaardigheden die in vacatures staan en de competenties en vaardigheden die mensen in huis hebben. GAP werkt volgens een methodiek die de instroom verhoogt en de mismatch tegengaat. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. 

De methode bestaat uit vier stappen:

1. Test: Met een test (via Testjeberoep.nl) wordt gekeken naar de interesses en talenten die iemand in huis heeft op het gebied van techniek, zorg en groen. De test kijkt bijvoorbeeld naar motivatie, persoonlijkheid, analytisch vermogen en (technisch) inzicht. Na het afronden wordt er een rapportage gemaakt, die een beeld geeft in hoeverre iemand geschikt is voor een baan in de techniek, zorg of groen. Deze test is belangrijk voor zowel de werkzoekende als de werkgever. Als een technisch beroep niet past, dan worden teleurstellingen en uitval tijdens het traject in een later stadium voorkomen. Dit omgekeerde selecteren verhoogt de kans op succes bij het volgen van scholing en het vinden van werk.

2. Het Praktijkassessment Techniek geeft de deelnemer inzicht om een gerichtere beroepskeuze te kunnen maken richting techniek. Naast toegepaste vaktheorie, wordt de nadruk gelegd op de praktische vaardigheden en de beroepsoriëntatie op allerlei werkgebieden van de techniek, zoals technisch tekening lezen, metaal, bouw, elektronica en installatie- en elektrotechniek. Het assessment is een simulatie met een praktijkinstructeur. Al het materiaal voor het praktijkassessment past in een busje waardoor het assessment overal in het land plaats kan vinden.

3. Voorschakeltraject: op basis van de testen wordt vastgesteld welke basiskennis- en vaardigheden er nog nodig zijn om in te stromen in een technisch beroep. Hierin wordt onderscheid gemaakt of iemand twee, zes, of meer dan zes maanden nodig zal hebben om zich te laten omscholen. Om de missende vaardigheden te verkrijgen kan een voorschakeltraject worden gevolgd.

4. Werk: Bij voorkeur via een BBL stroomt een persoon in richting duurzaam werk. GAP Academy en de bedrijven zorgen voor goede begeleiding. Binnen bedrijven worden jonge werknemers vaak onder de hoede genomen van ervaren krachten.

De GAP Academy werkt samen met gemeenten, UWV en bedrijven om werklozen en werkzoekenden te enthousiasmeren, te testen en op te leiden voor de techniek. Doel is om ze zo duurzaam inzetbaar te maken binnen een tekortberoep op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de GAP Academy werkenden de mogelijkheid om over te stappen naar een overstapberoep. Hiervoor wordt bijvoorbeeld samengewerkt met O&O-fondsen. 

Evenementensector

Kansen zijn er ook voor mensen die de komende tijd uit de evenementensector komen: veel vaardigheden komen overeen met gevraagde vaardigheden in de techniek. Ook in tijden van corona kan de selectieprocedure van GAP Academy doorgaan. Zo faciliteert GAP een duurzame instroom, met als ambitie om de methode in alle arbeidsmarktregio’s onderdeel te laten zijn van het omscholingstraject richting de techniekbranche.

Bekijk voor meer informatie de website van GAP Academy.