SER adviseert Tweede Kamer over integratie van vluchtelingen door werk

Eén vraag stond bij de Tweede Kamerleden bovenaan tijdens het vraaggesprek met de SER-commissie Vluchtelingen en Werk: Wat kan de Rijksoverheid doen om vluchtelingen en nieuwkomers beter aan werk te helpen?
SER adviseert Tweede Kamer over integratie van vluchtelingen door werk © Dirk Hol

Het antwoord staat in de SER-verkenning ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ dat de SER-delegatie 26 juni 2019 aan de Tweede Kamer presenteerde. “Maak geen apart beleid voor vluchtelingen en nieuwkomers”, benadrukte commissie-voorzitter Geert ten Dam. “Door maatwerk te bieden aan iedereen kun je rekening houden met specifieke problemen.”

Rijk stuurt op kwaliteit

Eén landelijke aanpak is dus niet de oplossing, het moet een samenspel zijn tussen nationaal en regionaal niveau, waarbij het Rijk stuurt op kwaliteit en zorgt voor een landelijke infrastructuur. Meer maatwerk op lokaal niveau en een sluitende regionale infrastructuur voor gemeenten, werkgevers en werknemers zijn daarnaast nodig voor een succesvolle integratie van de nieuwkomers.

Een slagvaardige aanpak is noodzakelijk, benadrukte SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Tot nog toe heeft een kwart van de vluchtelingen betaald werk gevonden. Twee derde van de statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.