Vice-president Dombrovskis bezoekt de SER

Vice-president van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis brengt vanochtend een bezoek aan de SER. Dombrovskis is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de beleidsterreinen ‘Euro en Sociale Dialoog’.
Vice-president van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis brengt een bezoek aan de SER.
Het bezoek vindt plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Hij wordt ontvangen door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, de voorzitters van de vakcentrales en van de centrale ondernemersorganisaties. Onderwerpen van gesprek zijn de strategie om in Nederland en de EU sociaal-economische vooruitgang te boeken (Europa 2020), de rol van de sociale partners (sociale dialoog), en het raamwerk om die vooruitgang te bewaken (Europees Semester).