Wegwijzer voor vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen

Wilt u als bedrijf ongewenste omgangsvormen identificeren en aanpakken? Lees de Wegwijzer voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Handen aan toetsenbord © Shutterstock

Download de Wegwijzer voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

Eén op de zes werknemers, zo'n zestien procent, ervaart ongewenste omgangsvormen van collega’s en leidinggevenden. De impact van deze psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op zowel bedrijven als op werknemers is vaak ingrijpend. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS) blijkt daarnaast dat 61% van werknemers aangeeft de mogelijkheid hebben om een vertrouwenspersoon te raadplegen.
Ga voor meer cijfers naar het factsheet ongewenste interne omgangsvormen.

Voor wie is de wegwijzer bedoeld?

De wegwijzer is niet alleen bedoeld voor (toekomstige) vertrouwenspersonen maar is ook een handleiding voor werkgevers, werknemers om vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer te identificeren en aan te pakken.

De wegwijzer bevat:
1. Wettelijke kaders rondom ongewenste omgangsvormen
2. Praktische informatie voor vertrouwenspersonen over de invulling en uitoefening van hun rol, en de plaats in de organisatie.
3. Handvatten aan werkgevers om hun beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting vorm te geven
4. Handvatten voor werknemers die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden en een vertrouwenspersoon nodig hebben

Ongewenste omgangsvormen in de RI&E

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) uitval.
Bedrijven zijn verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbowet), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Hier dient invulling aan te worden gegeven in de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) (Art.5 Arbowet).
In de RI&E dienen, naast alle andere arbeidsrisico's die voorkomen in de organisatie, de omvang van de risico’s van blootstelling aan verschillende vormen van psychosociale arbeidsbelasting te worden geïnventariseerd. In het plan van aanpak bij de RI&E dient vervolgens te worden aangegeven hoe deze risico’s worden aangepakt en op welke termijn dat gebeurd.

Ga naar www.rie.nl voor meer informatie.
Zie ook de Arbeidsomstandighedenwet (website Overheid.nl)

 

animatie bij Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

© Arboportaal