SER JUBILEUM: Bijeenkomst 'Welvaart duurzaam verdienen' uitgesteld naar 2 september 2020

Door het coronavirus is de jubileum bijeenkomst 'Welvaart duurzaam verdienen' van 22 april in Groningen verschoven naar 2 september. De andere jubileum bijeenkomst 'Goede bedrijven, goed werken' is uitgesteld naar 9 september.
© Timon Studler via Unsplash

Dit jaar organiseert de SER in Amsterdam, Groningen en Eindhoven bijeenkomsten om zijn 70 jarig jubileum te vieren. De bijeenkomsten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

De bijeenkomst op 22 april in De Oosterpoort in Groningen gaat, in verband met het coronavirus, niet door.
Voor deze bijeenkomst is een nieuwe datum vastgesteld: woensdag 2 september 2020

Nederland zit midden in verschillende grote transities. Zo gaan we de komende dertig jaar van fossiele brandstof af en zetten we in op volledig hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie en wind. Maar ook de economie is aan verandering toe. Niet alleen kijken we hoe we van afval nieuwe grondstoffen kunnen maken, maar we gaan ook anders denken over bezit. Veel van wat we nu doen en normaal vinden, gaat veranderen.

Interactieve zoektocht

De bijeenkomsten zijn interactieve zoektochten met u als deelnemer in de zaal. Het gaat over de vraag hoe iedereen in deze hectiek een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Daarbij hoort ook hoe we de wereld netjes doorgeven aan volgende generaties. De drie bijeenkomsten vormen een aanloop naar het jubileumcongres in oktober. Dan viert de SER haar 70-jarig bestaan. Dit congres focust zich op de vraag hoe de SER en de overlegeconomie ook de komende 70 jaar relevant en vitaal blijven.
De eerste bijeenkomst 'Scheidslijnen verdwijnen' was op 19 februari jl. en ging over de barrières die een inclusieve arbeidsmarkt in de weg staan.
 
Informatie over de volgende bijeenkomsten:

  • Welvaart duurzaam verdienen: Datum: 2 september 2020. Groningen. Kern hierbij is hoe we de kansen pakken die er zijn bij de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.
  • Goede bedrijven, goed werk: Datum: 9 september. Eindhoven. Hoe zorgen we dat we een innovatief en internationaal concurrerend bedrijfsleven hebben waar ook goede arbeidsverhoudingen zijn? En wat is de rol van bedrijven in de samenleving? 

Bovenstaande programma’s worden nu inhoudelijk verder uitgewerkt. Zodra dit rond is start de aanmelding voor de bijeenkomsten.

Beluister deze podcast met SER-voorzitter Mariëtte Hamer in aanloop naar een van de bijeenkomsten.

Houd voor meer informatie onze social media-kanalen in de gaten.