Optimalisering verlof na geboorte kind

Op 1 januari is het partnerverlof na de geboorte van een kind uitgebreid van twee naar vijf dagen. En vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen.
Optimalisering verlof na geboorte kind. © Robin Utrecht / HH

De Sociaal-Economische Raad is ambitieuzer en pleit in zijn briefadvies Optimalisering verlof na geboorte kind voor een verdere verbetering van de verlofregelingen. Het advies is: vereenvoudig de verlofregels; betaal het verlof uit algemene middelen in plaats van via de werkgevers; en zorg voor een wettelijke betaling van het ouderschapsverlof van 6 weken.

Lees het advies Optimalisering verlof na geboorte kind (2018)