Verkenningsaanvraag: werkende armen

Veel mensen die in armoede leven, hebben gewoon een baan. Het aantal werkende armen neemt bovendien toe, zo bleek uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit is voor minister Koolmees aanleiding om de SER te vragen een verkenning uit te voeren naar werkende armen.
Klant telt keingeld in een viswinkel © Sabine Joosten/HH

Kinderarmoede

In 2014 waren er ongeveer 320.000 werkende armen. Daarvan werkten er 175.000 in loondienst, en 145.000 als zelfstandige. Er zijn twee hoofdoorzaken voor armoede onder werkenden: ze maken weinig uren, óf hanteren een laag tarief als zelfstandige. (Bron: SCP) De meerderheid van de kinderen die opgroeien in armoede heeft werkende ouders, zo bleek ook al uit het SER-advies Opgroeien zonder armoede.

Beperkingen en oplossingen

Minister Koolmees is met name geïnteresseerd in de beperkingen die werkende armen ervaren. In welke sectoren speelt deze problematiek? Hoe kunnen we effectiever een sociaal vangnet inzetten? Wat zijn mogelijke oplossingen en welke instanties kunnen daarbij een rol spelen? De SER zal in zijn verkenning naar dit vraagstuk samenwerken met organisaties van zzp’ers en gemeenten.

De SER-verkenning werkende armen wordt december 2019 verwacht.

Meer informatie: