SER verkenning over grondstoffentransitie besproken met Kamerleden

Op 19 oktober namen Kamerleden deel aan een gesprek over de SER-verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffen- en energietransitie voor brede welvaart' die in september werd gepubliceerd.

SER verkenning over grondstoffentransitie besproken met Kamerleden
“De energietransitie en de grondstoffentransitie hangen nauw met elkaar samen en helpen elkaars doelstellingen te realiseren” zei Kroonlid en SER-commissievoorzitter Ed Nijpels tegen Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Erik Haverkort (VVD), Kiki Hagen (D66), Kauthar Bouchallikh (Groen Links) en Eva van Esch (PvdD) in het gesprek over de SER-verkenning.  

Brede welvaart en rechtvaardige transitie

Ed Nijpels werd bijgestaan door beleidsmedewerker Alexander van der Vooren en Frank Dietz, adviserend commissielid en senior onderzoeker bij PBL. Samen beantwoordden zij de vragen van de Kamerleden over brede welvaart, een rechtvaardige transitie en de kansen en bedreigingen voor het bedrijfsleven. Zo vroeg Kiki Hagen naar de kansen voor Nederland om koploper te zijn in Europa. Nijpels antwoordde daarop dat Nederland koploper is op recycling van bijvoorbeeld glas en papier, dankzij jarenlange consumentencampagnes. Daarmee geeft Nederland internationaal het signaal af dat hergebruik mogelijk is, en dat regie op de grondstoffentransitie belangrijk is. Op de vraag naar duidelijke normen voor het bedrijfsleven werd benadrukt dat dit per productketen moet worden bepaald. Agnes Mulder vroeg tot slot om een voorbeeld van een goed circulair ontwerp, waarop Dietz de auto noemde. Die is repareerbaar, aanschaf van tweedehands is dankzij de BOVAG garantie geaccepteerd, en onderdelen zijn recyclebaar. Kamerlid Haverkort zei het, met zijn VVD achtergrond, een schitterend voorbeeld te vinden.