Adviesaanvraag over versnelling verduurzaming veehouderij

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vraagt de SER te adviseren over hoe de verduurzaming van de intensieve veehouderij kan worden versneld. Het gaat daarbij om het verbeteren van de economische perspectieven, verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak.
Koeien.

Concrete acties en maatregelen

De staatssecretaris vraagt de SER rond de zomer van 2016 te komen met voorstellen voor concrete acties en maatregelen voor betrokken partijen (overheden, sector, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers) die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de intensieve veehouderij n ecologisch, sociaal en economisch opzicht. Deze verdere verduurzaming moet leiden tot een betere maatschappelijke inbedding van de intensieve veehouderij. De staatssecretaris verzoekt de SER nadrukkelijk om de sector te betrekken in het adviestraject en vraagt het advies rond de zomer 2016 op te leveren.

Het advies zal worden opgesteld door een zogeheten artikel 43-commissie, dat is een commissie die zelfstandig kan adviseren. Voorzitter van de commissie is het kroonlid Ed Nijpels.