Verbeteren naleving RI&E | Meerjarenplan SZW

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico's op de werkvloer binnen bedrijven in kaart te brengen. Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Werknemers dragen veiligheidsharnassen op een hoogwerker © Shutterstock

Goed arbobeleid

Jaarlijks overlijden in Nederland circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Werkgevers worden geacht een gedegen arbobeleid te voeren. Een goed arbobeleid kan voorkomen dat medewerkers uitvallen door ziekte of een arbeidsongeval. Daarbij is het van groot belang dat werkgevers te allen tijde inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, onder andere door middel van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Focus op naleving RI&E

Via het meerjarenplan 2020-2023 wil de staatssecretaris de naleving op RI&E op drie hoofdlijnen verbeteren. In haar brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris weten dat onder andere ingezet gaat worden op:

  • het vergroten van de bekendheid van de RI&E-plicht, m.n. onder kleine bedrijven;
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering;
  • Meer en strenger toezicht op naleving van de RI&E.

Lees het meerjarenplan 2020-2023 verbeteren naleving RI&E

Meer informatie over de RI&E (website RI&E)