Ventileren zo gedaan: vijf basistips voor goede ventilatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus.

Hand opent raam © Shutterstock

In de handreiking staan vijf tips om bedrijven te helpen goed te ventileren:

  1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon;
  2. Zet ramen op een kier;
  3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie;
  4. Beperk het aantal mensen in een ruimte;
  5. Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Lees het volledige bericht
Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl.

Ventilatie en Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als er onvoldoende frisse lucht in een gebouw komt, dan kan dat bij de aanwezige personen klachten veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes zich door slechte ventilatie makkelijker verspreiden. Dus ook het coronavirus.

Iedere organisatie moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak opstellen. Het doel daarvan is om risico’s binnen de organisatie te evalueren, inventariseren en aan te pakken, om zo gezondheidsklachten en ongevallen door het werk te voorkomen. De risico’s op gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door slechte ventilatie, moeten daarom ook in een RI&E worden opgenomen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) roept nog steeds veel vragen op bij werkgevers en medewerkers. In Nederland werken we nauw samen om besmettingen zoveel mogelijk te beperken.
Zoek je actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten om veilig en gezond te kunnen doorwerken?
Ga naar het dossier COVID-19


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.