Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemetersamenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Vuilnisophaal © Liesbeth Sluiter

Protocol voor werken in de 1,5 meter-samenleving

Dit protocol kunnen werkgevers gebruiken ter inspiratie bij het maken van werkafspraken over de aanpak van het coronavirus. In het protocol komen onderwerpen aan bod als:

  • Hoe ga je om met (flex-)werkers, leveranciers, en klanten?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk/verplicht, en welke niet?

Besmettingen voorkomen

Het protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. Het uitgangspunt is dat besmettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Maatregelen moeten daarbij in de onderstaande volgorde moeten worden genomen:

  • Voorkomen / wegnemen van het risico (bronmaatregelen)
  • Beheersen van het risico (technische en/of organisatorische maatregelen)
  • Inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) mochten voorgaande maatregelen geen effect opleveren

Borging van de maatregelen

Maatregelen en regels uit het protocol van de afvalbedrijven kunnen verder worden uitgewerkt in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Het is belangrijk dat binnen het bedrijf voldoende aandacht wordt besteed aan toezicht op en de naleving van de corona-maatregelen en gezond en veilig werken in het algemeen.

Naar het Protocol Afvalsector We werken veilig of niet (pdf)

Arbocatalogus

De afvalsector onderzoekt momenteel of het protocol kan worden opgenomen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Hierdoor denkt de afvalsector een goede invulling te geven aan de verduurzaming van het protocol.

Ga voor meer informatie over de onderwerpen in dit artikel naar:
Steunpunt RI&E  
SER-verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden
Arbocatalogus.nl