Veel zonstroom en matig wind in juli

In de maand juli was zonne-energie, naast biomassa, de belangrijkste bron voor duurzame energie. Zowel de eerste week van juli als tijdens de hittegolf lag de productie per dag regelmatig boven de 1 gigawatt (GW). Dat is verglijkbaar met een kolencentrale.
Zonnepanelen © Shutterstock

Ook tijdens bewolkte dagen halverwege juli bleven de panelen flink bijdragen. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl, de tool van het Energieakkoord waar real-time de productie van duurzame energie te volgen is.

De totale hernieuwbare productie in juli lag 20 procent hoger dan de vergelijkbare maand een jaar ervoor. De bijdrage van diverse bronnen verschilde sterk. De productie van windenenergie was matig en op sommige dagen verwaarloosbaar. Op 17 juli leverden de molens op land en zee samen slechts gemiddeld 22 MW op. Zon was die dag goed voor gemiddeld 1,2 GW; dus ruim 50 maal zoveel. Van andere bronnen kwam die dag gemiddeld bijna 2,5 GW hernieuwbare energie. Dat kwam met name van bijstook biomassa (425 MW), biogas (374 MW) en afvalcentrales (489 MW).

Hernieuwbare energie in Nederland in 2019 per maand 

Flinke productie tijdens hittegolf

Net als de mensen zuchtten ook de zonnepanelen onder de hittegolf. De panelen produceren het lekkerst bij een graad of 25 en heldere lucht, zoals begin juli. Onder bewolkte omstandigheden, zoals half juli, was de opbrengst ongeveer de helft. Daarentegen produceerden de zonnepanelen tijdens de extreem warme dagen eind juli weer volop stroom. De zon scheen die dagen immers volop. Dat compenseerde meer dan volledig het lagere rendement van de panelen omdat het zo warm was.

Opbrengst van zonnepanelen per dag in juli 2019 

Alles bij elkaar opgeteld zorgde de duurzame opwekking in juli voor zo’n 20 procent van onze stroom. Daarin nam zon een groot deel voor zijn rekening. Het Klimaatakkoord heeft als doel om in 2030 75 procent van onze stroom duurzaam op te wekken.

In juli 2019 was 20,3 van alle elektriciteit hernieuwbaar 

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.