Zorgverleners met migratieachtergrond komen nauwelijks aan het werk in de zorg

Het lukt asielmigranten nauwelijks om werk in de zorg te krijgen, zelfs niet tijdens de coronacrisis. Terwijl onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Overheid en zorgorganisaties moeten asielmigranten een betere kans geven om bij de dragen aan de 10.000 extra handen die voor de zorg nodig zijn.

Een dokter of verpleegster met een patiënt ©Shutterstock

Adviesrapport ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’

Slechts een half procent van de verpleegkundigen en 2,2 procent van de artsen zijn in het buitenland opgeleid, zo blijkt uit het recent verschenen rapport ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’ van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Dat is veel minder dan in bijvoorbeeld Duitsland (respectievelijk 7,9 en 11,9 procent).

Verstrikt in web van bureaucratie

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzocht de adviescommissie de belemmeringen om migranten in te zetten in de zorg. Uit de bevindingen blijkt hoezeer migranten, ook die met een zorgachtergrond, verstrikt raken in een web van bureaucratie. Zo is er een standaard wachttijd van een halfjaar voordat asielzoekers mogen werken en worden ze onvoldoende begeleid naar gepast werk of een opleiding die aansluit bij werk in de zorg. 

Mensen die in het buitenland werkten als arts of verpleegkundige, moeten in Nederland vaak eerst een complex en prijzig traject doorlopen. Voor artsen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn opgeleid duurt dit traject minimaal vier jaar. 

Buitenlandse zorgdiploma’s sneller erkennen

Om asielmigranten een betere kans te bieden, moet de overheid het proces van erkenning van buitenlandse diploma’s versnellen en vereenvoudigen, vindt de ACVZ. Daarnaast pleit de adviescommissie ervoor dat het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) en gemeenten de asielmigranten meer op maat begeleiden. Onderwijsinstellingen en zorgorganisaties zouden meer oog moeten hebben voor competenties in plaats van diploma’s. Dat zou ook de weg vrijmaken voor asielmigranten die misschien nog geen opleiding hebben afgerond maar wel de kwaliteiten hebben om in de zorg te werken. Zij zouden alvast ondersteunende werkzaamheden kunnen uitvoeren of tolken.

Lees de verkenning 'Van asielzoeker naar zorgverlener’