Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben vanochtend in de raadsvergadering een brief aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer waarin zij hun grote zorgen uitspreken over de arbeidsmarkt. Twee kaderleden lichtten met een verhaal vanuit de praktijk de situatie toe.
De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben vanochtend in de raadsvergadering een brief aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer waarin zij hun grote zorgen uitspreken over de arbeidsmarkt.
In reactie gaf Mariëtte Hamer aan dat de raad de zorgen deelt. “De SER streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. Het is duidelijk dat we oplossingen moeten zoeken voor problemen op de arbeidsmarkt. Zowel werknemers als werkgevers realiseren zich terdege dat het niet vanzelf goed komt.”

Binnen de SER nemen werkgevers en kroonleden de oproep van de vakbonden zeer serieus. Het SER-advies over robotisering (Mens en Technologie - Samen aan het werk) bevat een werkagenda waarin het belang van de inclusieve arbeidsmarkt is opgenomen. De discussie wordt de komende maanden door sociale partners en kroonleden intensief bij de SER verder gevoerd.