Gemeenschappelijke uitgangspunten voor loopbaanondersteuning

Kunnen we tot een gedeelde visie en uitgangspunten komen rondom ondersteuning voor LLO? En kunnen we de samenwerking tussen bestaande initiatieven versterken?
Dat was het doel van de expertmeeting ‘herkenbare, toegankelijke, onafhankelijke en deskundige loopbaanondersteuning voor LLO’ die de SER samen met andere organisaties organiseerde op 4 december 2019. Veertig aanwezigen, waaronder sociale partners, O&O fondsen en loopbaanadviseurs, kwamen tot een aantal belangrijke uitgangspunten.  

De volgende punten werden in de bijeenkomst benoemd:
Eén landelijk beeldmerk om de herkenbaarheid/zichtbaarheid van loopbaandienstverlening voor LLO te vergroten.
Individu centraal in de dienstverlening in plaats van de belangen van een organisatie. 
Fysieke nabijheid, een locatie in de buurt waar mensen laagdrempelig naar binnen kunnen lopen.

Het volledige verslag van de bijeenkomst komt binnenkort beschikbaar. Een aantal partijen wil over dit onderwerp tot een position paper komen. Daarvoor bood de bijeenkomst nuttige input.