Gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis

Op 25 juni sprak een delegatie van de Denktank Coronacrisis met leden van de Tweede Kamer over het advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid". De delegatie bestond uit Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en initiator van de Denktank Coronacrisis, Olaf Sleijpen, kroonlid van de SER namens De Nederlandsche Bank (DNB) en Luce van Kempen, kroonlid van de SER en lid van het SER Jongerenplatform.
Gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis © Dirk Hol

Advies Denktank

Mariëtte Hamer vertelde in haar introductie over de uitgangspunten en bouwstenen van het advies dat samen met een groot aantal kennisinstituten en planbureaus is geformuleerd. Daarin adviseert de Denktank het kabinet om zich te richten op herstel van de economie en de werkgelegenheid en op het overeind houden maatschappelijke verworvenheden. Daarbij staan het grip houden op gezondheidszorg, verdienvermogen, sociale bescherming van kwetsbare groepen en het tegengaan kansenongelijkheid centraal. Ook adviseert de Denktank om bij overheidsbeleid voor te sorteren op de middellange en lange termijn beleidsagenda, zoals digitalisering, robotisering, verduurzaming, inclusieve arbeidsmarkt en vergrijzing.

Concurrentiekracht van Europa

Olaf Sleijpen waarschuwde in zijn presentatie voor een tweede lockdown. “Dat zou echt desastreus zijn voor de Nederlandse economie.” Sleijpen onderstreepte het belang van samenwerking in Europa. “Nederland profiteert niet alleen van de grote interne markt, maar ook van de gezamenlijke munt. De interne markt heeft de concurrentiekracht van Europa flink opgekrikt”, aldus Sleijpen.

Actieplan voor jongeren

Luce van Kempen vroeg in haar bijdrage aandacht voor de positie van jongeren. “Jongeren worden in deze coronacrisis onevenredig hard geraakt. Het aantal jongeren onder de 24 met schulden is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen, blijkt uit onderzoek van het BKR”, aldus Luce. “En die cijfers zijn zelfs nog van voor de coronacrisis. Daar komt nog eens de jeugdwerkloosheid waar jongeren nu mee te maken krijgen bij.” Mariëtte Hamer vulde aan dat het belangrijk is dat er een actieplan komt om jongeren die hun onderwijs hebben afgerond verder op weg te helpen, door vervolgonderwijs of leer-werktrajecten.

De aanwezige Kamerleden Gijs de Vries (PvdA), Judith Tielen (VVD), Hilde Palland (CDA) Steven van Weyenberg (D66) en Paul Smeulders (GroenLinks) bevroegen de delegatieleden over de vervolgstappen van de Denktank. Mariëtte Hamer kondigde in ieder geval verdere adviezen aan op de thema’s Europa, ‘reshoring’ en Leven Lang Ontwikkelen.

Mariëtte Hamer in gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis © © Dirk Hol