SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

Een delegatie van de SER heeft in de Tweede Kamer een vraaggesprek gevoerd over het rapport De vele kanten van banen combineren. De Kamer toonde brede belangstelling voor het verschijnsel combinatiebanen, waarbij mensen tegelijkertijd meerdere banen combinere
SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen. © Dirk Hol

Twee op drie baancombineerders tevreden

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die banen combineren. Uit de SER-analyse blijkt dat twee op de drie ‘baancombineerders’ tevreden is. Ze kunnen werkzaamheden afwisselen, nieuwe mogelijkheden uitproberen en bijvoorbeeld eventuele risico’s spreiden. Daarnaast zijn er mensen die het combineren van banen als zwaar ervaren. In het rapport roept de raad op praktische belemmeringen weg te nemen en knelpunten aan te pakken voor mensen die uit financiële noodzaak handelen.

Praktische belemmeringen

Vijf fracties waren bij het gesprek aanwezig – VVD, CDA en D66, SP en PvdA. De Kamerleden stelden vragen als: Welke maatregelen kunnen we op korte treffen om belemmeringen bij combinatiebanen weg te nemen? Wat kunnen wij als politiek doen om problemen rondom het combineren van banen aan te pakken? En wat kunnen werkgevers en werknemers doen?

Een voorbeeld van een praktische belemmering is dat een werknemer met twee banen meer reiskosten maakt dan fiscaal wordt vergoed. Dat betekent dat de reiskosten voor eigen rekening zijn. Daarnaast zijn afspraken over werktijden lastiger te maken. En de regelgeving is een stuk ingewikkelder bij het combineren van banen. Dat leidt deels tot misverstanden. Het beeld is bijvoorbeeld dat iemand geen pensioen opbouwt als hij of zij kleine banen combineert. Dit is echter niet juist, want pensioenopbouw is wettelijk geregeld. “De overheid zou door middel van voorlichting deze belemmering kunnen wegnemen,” aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Ook werkgevers en werknemers hebben een verantwoordelijkheid in het wegnemen van belemmeringen bij combinatiebanen, door bijvoorbeeld via cao’s of op de werkvloer afspraken te maken en extra aandacht te besteden aan de praktische problemen.

Niet meeprofiteren

In de adviestrajecten van de SER komt een groep mensen in beeld die niet kan meeprofiteren van de kansen op de arbeidsmarkt. Met name bij mensen die zijn aangewezen op lager betaald werk en werk dat in kleine deeltijdbanen beschikbaar is. Deze mensen hebben over het algemeen weinig vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling of scholing in het werk en weinig perspectief om op eigen kracht hieraan te ontsnappen.

Hamer: “We zagen deze groep naar boven komen bij ons advies Mens en technologie over de robotisering van de arbeidsmarkt. En ook bij de verkenning over de arbeidsmarktpositie van mensen in de culturele sector. Bij ons advies over armoede onder kinderen bleek dat liefst 60 procent van deze groep kinderen werkende ouders heeft. En ook bij dit rapport komt een groep in beeld die niet meeprofiteert.”

De Kamerleden toonden zich zeer geïnteresseerd in dit fenomeen en kondigden spontaan een nieuwe adviesaanvraag voor de SER aan, waarbij de raad de problematiek rondom deze groep mensen nader gaat onderzoeken. “U zit nu tegenover ons, dus bij dezen!” aldus de Kamerleden. De SER ziet de officiële adviesaanvraag met interesse tegemoet.

 

SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

© Dirk Hol