Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit

Topvrouwen.nl wordt per heden onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur wordt opgezet voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’.
Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit © DNY59 / Topvrouwen.nl

“Wij gaan onvoorwaardelijk voor hetzelfde doel: een betere doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven,” zeggen SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Topvrouwen.nl-voorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen.

Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar door een database. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “De talentenbank van Topvrouwen.nl is essentieel om een betere doorstroom van vrouwen naar de topgremia van het bedrijfsleven te realiseren.” Topvrouwen.nl-voorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen “We hebben veel voeling met het bedrijfsleven. Met onze database en bijeenkomsten laten wij bestuurders van het bedrijfsleven en de overheid zien dat er vrouwelijk talent in overvloed is. We verbinden partijen en delen best practices.” De werkwijze van Topvrouwen.nl om bedrijven met raad en daad bij te staan wordt bij de SER gecontinueerd.

De SER en Topvrouwen.nl zijn bij monde van hun voorzitters enthousiast over de samenwerking. Marguerite Soeteman-Reijnen: “Het belangrijkste is dat we volstrekt op dezelfde golflengte zitten. Diverse maatregelen om tot gender- en culturele diversiteit te komen worden wettelijk verankerd, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering. De SER en Topvrouwen.nl kunnen elkaar hierin vinden en versterken.” Mariëtte Hamer: “Topvrouwen.nl heeft de afgelopen jaren belangrijk werk verricht. De stichting heeft de focus van de discussie over vrouwelijk talent verlegd. ‘Ze zijn er niet’ veranderde hierdoor in ‘ze zijn er wel, en ze zijn zichtbaar.’

Ondersteunende infrastructuur

De SER pleitte in zijn advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ voor een integrale brede aanpak, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen en een ondersteuning van bedrijven bij hun diversiteitsbeleid. De aanbevelingen uit dit advies werden integraal door de Tweede Kamer en het kabinet overgenomen. De SER-infrastructuur zal bedrijven actief helpen bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Behalve Topvrouwen.nl is ook Diversiteit in Bedrijf onderdeel geworden van deze infrastructuur van de SER. Diversiteit in Bedrijf richt zich op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Lees ook

Interview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Topvrouwen.nl-voorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen over de samenwerking tussen de SER en Topvrouwen.nl.