Topvrouwen.nl in tijden van crisis

Het coronavirus veroorzaakt een crisis die anders is dan alle andere crises uit het verleden. Dat zorgt voor grote uitdagingen en dwingt ons allen, zowel zakelijk als privé, tot maatregelen om onze gezondheid en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De uitkomst van oplossingen die gezocht worden zijn voor iedereen onvoorspelbaar, maar heel Nederland laat een indrukwekkende flexibiliteit zien. Deze onzekere tijden vragen ook van Topvrouwen.nl de nodige aanpassingen.

© Rijksoverheid

Het coronavirus veroorzaakt een crisis die anders is dan alle andere crises uit het verleden. Dat zorgt voor grote uitdagingen en dwingt ons allen, zowel zakelijk als privé, tot maatregelen om onze gezondheid en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De uitkomst van oplossingen die gezocht worden zijn voor iedereen onvoorspelbaar, maar heel Nederland laat een indrukwekkende flexibiliteit zien. Deze onzekere tijden vragen ook van Topvrouwen.nl de nodige aanpassingen. 

Topvrouwen.nl wil al haar stakeholders, actief op uiteenlopende vlakken binnen de samenleving, sterkte en wijsheid toewensen bij het maken van moeilijke keuzes en het ondernemen van de juiste acties. Met elkaar zorgen we dat we zo goed mogelijk uit deze ongekende crisis komen.

Topvrouwen.nl goes digital

Topvrouwen.nl agendeerde de afgelopen maanden diverse events voor het jaar 2020, allemaal met een focus op verbinding tussen vrouwelijk talent uit onze database, onderling én met bestuurlijk en toezichthoudend Nederland. Het coronavirus zet een streep door de geplande bijeenkomsten voor het eerste half jaar, nu duidelijk is dat fysieke bijeenkomsten niet langer verantwoord zijn. Heel spijtig, maar het Topvrouwen.nl-team laat zich niet uit het veld slaan een gaat daarom ‘digital.’ Met behulp van digitale techniek zetten we onze missie voort. Ook in tijden van pandemie maken we topvrouwen zichtbaar en verbinden we hen met zittende leiders. Talent is immers onmisbaarder dan ooit!

Van podcast tot webinar

We houden u de komende tijd op de hoogte van al onze alternatieve activiteiten, maar lichten graag alvast een tipje van de sluier op. Achter de schermen werken wij aan een tool om de Espresso-link – een service voor topvrouwen uit onze database, die zich kunnen inschrijven voor een koffiedate met topbestuurders – online door te laten gaan. Daarnaast maken wij binnenkort een begin met virtuele bijeenkomsten: webinars, podcasts en andere digitale contactmomenten, om zo al onze stakeholders optimaal te bedienen. Onze nieuwsbrieven worden volgens schema verstuurd, profiel-updates in de database kunnen gewoon doorgang vinden en we verlenen u graag toegang tot de database wanneer u op zoek bent naar nieuwe bestuursleden. Wij staan voor u klaar, zoals u gewend bent van Topvrouwen.nl.

Ideeën zijn welkom

Topvrouwen.nl neemt feedback altijd ter harte. Ook nu nodigen wij u uit om uw ideeën met betrekking tot bovenstaande te delen. Dit kan via consultant@topvrouwen.nl. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere tijd. Blijf veilig en gezond!