Toolbox hybride werken: In acht stappen naar succesvol hybride werken

Hoe kun je effectiever, gezonder en fijner hybride werken? Hybride werken, ofwel deels thuiswerken en deels op kantoor, biedt veel voordelen. Maar er zijn ook uitdagingen. TNO heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox hybride werken ontwikkeld voor werkgevers en werknemers.

vrouw werkt thuis © Shutterstock

In de toolbox vind je voorbeelden, tips en adviezen hoe je hybride werken kunt laten slagen.

Ga naar de toolbox

De toolbox bevat acht voorbeelden die kunnen bijdragen aan het laten slagen van hybride werken. Deze omvatten:
1. Een gesprekshandleiding om teamafspraken te maken en doelen vast te stellen;
2. Tips om werken op kantoor aantrekkelijker te maken;
3. Tips om effectief hybride te vergaderen;
4. Tips om gezond te werken als je regelmatig een andere werkplek hebt;
5. Adviezen voor en door leidinggevenden in een hybride setting;
6. Handige links en verhalen uit de praktijk;
7. Onderzoek en cijfers over hybride werken;
8. Een tabel om afspraken vast te leggen.

Wil je meer weten over hybride werken? Raadpleeg dan het dossier hybride werken.

Relevant nieuws

Hybride werken kan helpen de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden | 06-09-2022


De rol van de SER

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?