Adviesaanvraag succesvollere toepassing van sociale innovatie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vragen de SER om een advies over het succesvoller toepassen van sociale innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Sociale innovaties helpen bedrijven om wendbaarder te worden en veranderingen het hoofd te bieden. Door sociale innovatie kan de maatschappelijke welvaart stijgen.

Succesvollere toepassing van sociale innovatie © Shutterstock

Hoe kan sociale innovatie organisaties helpen bij toekomstige uitdagingen? Wat zijn succesfactoren voor sociale innovatie op de werkvloer? Welke rol spelen sociale partners bij het stimuleren van sociale innovatie? Antwoorden op deze vragen verwacht het kabinet in het SER-advies.

Het kabinet vraagt de SER om met concrete handvatten te komen om sociale innovatie te stimuleren. Ook vraagt het kabinet om goede voorbeelden te inventariseren en te verspreiden. Bovendien verzoekt het kabinet de SER om inspirerende sessies te organiseren om ervaringen met sociale innovatie uit te wisselen.

Download adviesaanvraag (pdf)