SER-toelichting advies diversiteit: brede aanpak is nodig

Om echt voor verandering te zorgen in de top van het bedrijfsleven, is een breed en samenhangend pakket aan maatregelen nodig. “De meeste winst is te boeken als al deze maatregelen integraal worden ingezet.” Dit benadrukte SER-voorzitter Mariëtte Hamer tijdens een toelichting van het SER-advies ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’ in de Tweede Kamer op woensdag 9 oktober.
SER-toelichting advies diversiteit in de Tweede Kamer: brede aanpak is nodig © Dirk Hol

Daarmee gaf de SER aan dat het advies breder is dan alleen een ingroeiquotum voor RvC van beursgenoteerde bedrijven. Ook nodig zijn bijvoorbeeld goede kinderopvang en sluitende dagarrangementen. En de 'grote' vennootschappen moeten een plan van aanpak opstellen met een ambitieus streefcijfer. De Kamerleden vanuit de vaste Kamercommissies van OCW en SZW toonden veel interesse in het adviesrapport.

Paardenmiddel is nodig

Naast een delegatie vanuit de vakbeweging, de werkgevers en Kroonleden waren ook Terence Guiamo van PwC en Wiebe Draijer vanuit Rabobank bij het gesprek uitgenodigd. Zij konden vanuit hun eigen praktijk toelichten hoe zij werken aan diversiteit binnen hun organisaties. Ook zij pleitten voor het overnemen van het advies: een quotum is een paardenmiddel dat nu nodig is om écht beweging op gang te krijgen.