Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs Deel 2

Het kabinet heeft een reactie gegeven op drie adviezen over het mbo: het advies van de SER uit november 2017 en twee adviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Van Engelshoven (OCW) welke acties zij wil nemen om opvolging te geven aan de adviezen.
Toekomstgericht beroepsonderwijs.

Concrete plannen en acties

Het kabinet herkent de analyse van de SER. Het mbo is van hoge kwaliteit en de aansluiting op de arbeidsmarkt is over het algemeen op orde, schrijft de minister. Maar er zijn grote verschillen tussen opleidingen in de mate waarin ze aansluiten, er komt een structurele daling van het aantal mbo studenten, en jongeren in een kwetsbare positie hebben doorlopende aandacht en begeleiding nodig. De minister heeft, mede geïnspireerd door de adviezen, met de mbo sector een Bestuursakkoord gesloten waarin de aanbevelingen van de SER en CMMBO worden uitgevoerd. De mbo scholen gaan aan de slag om concrete plannen en acties voor te bereiden om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Daarnaast wil de minister mbo instellingen meer ruimte en financiële middelen geven om studenten op mbo-2 niveau langer en op maat te begeleiden. De cascadebekostiging, ook een belangrijk punt uit het advies, wordt in 2019 afgeschaft. Daarmee zal de kansengelijkheid in het onderwijs worden bevorderd, schrijft de minister.

Hybride leeromgevingen

Het belang van hybride leeromgevingen wordt door het kabinet onderschreven. Daarom is de minister een bbl-offensief gestart met SBB om werkgevers aan te moedigen om meer bbl-plekken aan te bieden. Het bbl-offensief wordt in 2018 voortgezet. Tot slot geeft de minister aan snel met nadere uitwerkingen van de randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen te komen.
De minister concludeert: het mbo heeft een goede uitgangspositie om ontwikkelingen als technologisering, robotisering en automatisering het hoofd te bieden. Zij wil voortvarend aan de slag met de adviezen om het mbo verder te versterken.