Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de ministerraad vandaag mee ingestemd.
Toekomstgericht beroepsonderwijs
Banen zullen in een steeds sneller tempo opkomen, veranderen en verdwijnen. Dit vraagt om beroepsonderwijs dat inspeelt op de snel veranderende vraag naar kennis en vaardigheden en dat studenten voorbereidt op een dynamische arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat het mbo samenwerkt met het bedrijfsleven om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

In de veranderende arbeidsmarkt daalt het aantal plekken voor beroepsbegeleidende leerwegen (bbl) de afgelopen jaren. Maar juist de bbl-plek is voor studenten op mbo niveau 2 en een deel van de studenten op niveau 3 een belangrijke route naar de arbeidsmarkt. Het aantal bbl-studenten is gedaald van 173.000 in 2009 naar 97.000 in 2014. Studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) volgen op niveau 2 blijken ook moeilijk aan werk komen. In de zorgsector neemt de vraag naar mbo niveau 2 gediplomeerden en niveau 3 gediplomeerden af. De SER wordt gevraagd om dit in zijn advies mee te nemen.