Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving

Vijftig jaar geleden kreeg Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie. Vandaag drukt zijn visie nog steeds een stevig stempel op het sociaal-economische bestuursmodel in Nederland. Ook in een tijd van fragmentatie en nepnieuws blijft het van groot belang compromissen te kunnen sluiten op basis van onafhankelijk vastgestelde feiten en gedeelde analyses. Maar hoe blijft de erfenis van Tinbergen vitaal en effectief?
Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving Jan Tinbergen (vooraan, tweede van links) tijdens een raadsvergadering van de SER | © Loopuit & Reichenfeld BV

Daarover organiseren de SER en ESB op 15 oktober een conferentie. Hier kunt u het programma vinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CBS, CPB, DNB en het ministerie van EZK. SER-voorzitter Mariëtte Hamer, oud-minister Jeroen Dijsselbloem, Henk Don (ACM), Kim Putters (SCP) Laura van Geest, (CPB), Sheila Sitalsing (columniste, publiciste) en Matt Steinglass ( Europees correspondent The Economist) hebben hun medewerking toegezegd.

Het Nederlandse sociaal-economische bestuursmodel draagt een stevig stempel van Jan Tinbergen. Instituties als CBS, de planbureaus, SER, DNB en departementen spelen daarin hun eigen rol. De feiten en academische analyses vinden hun plek in de Nederlandse maatschappelijke besluitvorming. De door Tinbergen benadrukte scheiding tussen doelen en instrumenten blijft een relevant uitgangspunt.

De maatschappij is echter veranderd. Jan Tinbergen leefde in een wereld waarin feiten en analyses aan experts voorbehouden waren. De bestuurlijke voorhoede kon namens een vaste achterban compromissen sluiten. Nu worden feiten en daarop gebaseerde analyses regelmatig als nep terzijde geschoven. Mensen identificeren zich in mindere mate met een zuil, vakbeweging of brancheorganisatie, maar nemen eigen beslissingen.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat een gemeenschappelijke feitenbasis, een gedeeld analysekader en het sluiten van compromissen nodig blijven om de samenleving goed te laten functioneren.

Deze conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Tinbergenjaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.tinbergentoday.com