Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers

Het kabinet raadt iedereen aan om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Toch gaan nog (te) veel mensen naar kantoor.

Jonge vrouw werkt thuis © Shutterstock

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met sociale partners criteria voor thuiswerken opgesteld. Met deze criteria kunnen werkgevers en werknemers bepalen of iemand thuis kan werken of op locatie moet zijn.

Download de handreiking

Wel of niet thuiswerken, hoe regel je dat samen?

Werkgevers moeten samen met werknemers hun beleid voor thuiswerken uitwerken. De criteria uit de handreiking kunnen daarbij van pas komen.

Daar waar werk op locatie noodzakelijk is, is het belangrijk rekening te houden met

  • de wettelijke verplichtingen;
  • coronamaatregelen volgens richtlijnen van de RIVM.

Raadpleeg hiervoor de Algemene handreiking COVID-19.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook in tijden van de coronapandemie. De RI&E moet aangepast zijn op de risico’s van het coronavirus. De maatregelen om besmetting op de werkvloer te voorkomen moeten in het plan van aanpak worden opgenomen. Dat geldt ook voor maatregelen rondom thuiswerken.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Meer informatie op deze website

Dossier | COVID-19
Publicatie | Thuiswerken in de coronacrisis
Briefadvies | Perspectief op herstel
Thema | Medezeggenschap

Externe links

Arboplatform | Vitaal thuiswerken
Rijksoverheid | Artikel 5.2 Arbeidsomstandighedenbesluit
TNO | Tips voor thuiswerken
Steunpunt RI&E | homepage