Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een advies van de SER.
Pensioen, zitten aan het water

Het instemmingsrecht gaat over voorgenomen besluiten van de ondernemer over onderwerpen als de keuze voor een pensioenuitvoerder, de regeling over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld, hoogte van de opbouwpercentages en de franchise, maatstaven en voorwaarden waaronder toeslag wordt verleend, pensioenleeftijd, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als de OR instemmingsrecht heeft over pensioenen, is het belangrijk dat bestuurder en OR tijdig met elkaar in gesprek gaan als dit onderwerp aan de orde is. Ook kan het verstandig zijn een externe deskundige hierbij in te schakelen. Dat kan zowel de OR als de bestuurder doen, maar ze kunnen dit ook gezamenlijk doen.

Maar: geldt dit voor alle pensioenregelingen? En geldt dit voor alle ondernemingen?

Voor circa 80 procent van de ondernemingen geldt het instemmingsgrecht over pensioenen niet. Dit hangt onder meer af van het soort pensioenuitvoerder dat het bedrijf heeft en van de mate waarin de cao zaken op pensioengebied regelt. Hoofdregel is dat als de ondernemer geen mogelijkheid heeft te besluiten over de pensioenregeling, of onderdelen daarvan, de OR ook geen instemmingsrecht heeft.

De SER heeft daarom een schema gemaakt waarmee u kunt nagaan of uw OR in beginsel instemmingsrecht heeft. Zowel bestuurders als OR-leden kunnen deze test doen. Zoek eerst op welke pensioenuitvoerder u hebt (dat kunnen er meer dan één zijn) en houd de cao bij de hand.

Meer informatie over OR instemmingsrecht pensioenen

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!