Terugdringen van dieselmotoremissie op de werkvloer. Hoe pak je dat aan?

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME): 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes).

Automonteur aan het werk onder de motorkap in garage © Shutterstock

De Inspectie SZW heeft een instructie gemaakt voor werkgevers om blootstelling aan DME op de werkvloer tegen te gaan. Terugdringen van het aantal werknemers dat jaarlijks aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld, is een van de speerpunten van de Inspectie SZW. Met de brochure ‘Pak dieselmotoremissie aan’ komt de instantie met maatregelen hoe werkgevers dit kunnen aanpakken.

Download de brochure ‘Pak dieselmotoremissie aan’

De Inspectie geeft aan dat vóórdat andere maatregelen worden overwogen, moet bekeken worden of de dieselmotor vervangen kan worden door een ander type aandrijving. Pas wanneer vervanging door een ander type aandrijving niet mogelijk is, mag worden overgegaan op andere maatregelen, om de blootstelling zo veel mogelijk te verminderen.
Die andere maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Aanschaffen van schonere dieselmotoren (Euro6/ Stage IIIB);
 • Deeltjesfilters toepassen met minimaal 95% effectiviteit;
 • Plaatselijke afzuiging installeren, direct op de uitlaat;
 • Het afscheiden van werkplekken met b.v. afgesloten cabines op bouwmachines, voorzien van luchtfiltering en airco.

De maatregelen die in overweging moeten worden genomen, staan in de basis inspectie module blootstelling aan DME.

Aankondiging van inspecties op blootstelling aan DME

De Inspectie SZW start met inspecties gericht op blootstelling aan DME. De (on)aangekondigde inspecties focussen zich op DME gerelateerde werkzaamheden in diverse sectoren waar veel met diesel aangedreven machines en apparaten wordt gewerkt, zoals bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan auto’s.

Naast blootstelling aan DME wordt bij de inspecties de Arbozorg van bedrijven gecontroleerd.
Dit omvat:

 • De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E),
 • Het Plan van Aanpak,
 • En het Basiscontract met de Arbodienst.

Waarom is dieselmotoremissie schadelijk voor de gezondheid?

Dieselmotoren worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en generatoren. Bij de verbranding van petroleumdiesel in deze motoren ontstaat dieselmotoremissie (DME). De roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren zijn bij inademing schadelijk voor de gezondheid.
Als werknemers DME inademen, lopen zij verhoogde kans op:

 • Irritaties aan ogen en luchtwegen,
 • allergische aandoeningen,
 • toename van astmatische klachten, COPD,
 • hart- en vaatziekten,
 • verschillende typen kanker - met name longkanker en blaaskanker.

Werknemers die beroepsmatig kunnen worden blootgesteld aan DME werken veelal in de transport- en energiesector, landbouw, bouw, afvalverwerkingsindustrie en bij spoorwegen.


De Risico Inventarisatie en –evaluatie en dieselmotoremissie

Iedereen met gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals DME. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Dat geldt ook de restrisico’s wanneer blootstelling aan DME nog steeds mogelijk is, ondanks de genomen maatregelen
In die situatie moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke grenswaarde voor DME.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Meer informatie:

Dossier gevaarlijke stoffen
Grenswaardendatabank
Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren (pdf)

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.