Naar een hoger taalniveau voor inburgeraars

Eind september is het rapport ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd. Dat is de laatste in de reeks met zes verschillende pilotthema’s.

Instructie aan groepje vrouwen met lerares © Nationale Beeldbank
Met de invoering van de nieuwe inburgeringswet in 2022 krijgen gemeenten een grote regiorol bij de inburgering van nieuwkomers. Het rijk ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door onder andere het organiseren van een pilotprogramma en er zijn zes themapilots. Het doel van het programma is om de kennis die pilotgemeenten opdoen breed te delen en te gebruiken voor het inrichten van een lerend, en passend inburgeringstelsel.

Pilot ‘B1-route: van A2 naar B1’

In de nieuwe inburgeringswet wordt de ambitie voor het te behalen taalniveau verhoogd van A2 naar B1. Binnen het pilotthema ‘B1 route: van A2 naar B1’ hebben gemeenten ervaring opgedaan om inburgeraars, die al taalniveau A2 hadden, te begeleiden naar niveau B1 en tegelijkertijd de taallessen te combineren met participatieactiviteiten.
Lees het volledige rapport over de pilots ‘B1-route: van A2 naar B1’.

Alle zes pilots zijn nu afgerond. In het najaar van 2021 wordt een overkoepelend onderzoek gepubliceerd. Lees meer over het Pilotprogramma VOI op de website Divosa.nl.