Subsidieregeling geopend voor eerlijk, gezond en veilig werk

Vanaf juni 2019 kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties subsidieaanvragen indienen bij het ministerie van SZW. De aanvragen moeten activiteiten rond gezond en veilig werken betreffen.
Twee mannen praten in een containerhaven Foto: Shutterstock
Het kan bijvoorbeeld gaan om voorlichting, pilots of trainingen. Bij het toekennen van de subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is dus belangrijk dat aanvragen zo vroeg mogelijk worden ingediend. De subsidies zijn onderdeel van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk van het ministerie van SZW. 

Meer informatie (website Arboportaal)