Nieuwe subsidieregeling maakt omscholing naar ICT en techniek mogelijk

Er is een schreeuwend tekort aan technisch of ICT-personeel. Omscholing van nieuwe medewerkers naar deze beroepen is daarom hard nodig. Werkgevers kunnen vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van EZK waarbij zij 3.750 euro per medewerker ontvangen.

mensen op kantoor © Unsplash

Grote tekorten

Het is voor veel bedrijven lastig om aan geschikt en voldoende personeel te komen. En voor bedrijven die technisch geschoolde mensen, ICT’ers en vakmensen nodig hebben al helemaal. Misschien belemmert dit tekort de gewenste groei van het bedrijf, moet er tegen opdrachten nee gezegd worden of is het zonder voldoende personeel lastig mee te gaan met de nieuwste technieken. De SER publiceerde daarom eerder dit jaar een handreiking met praktische tips om eigen regie onder medewerkers te vergroten. 

Nieuwe subsidie

De overheid helpt ook om de drempel voor omscholing en het switchen van baan lager te maken. En om te zorgen dat er beweging komt op de arbeidsmarkt, vooral ook naar beroepen waar een groot tekort aan personeel is. Zo kunnen werkgevers vanaf nu gebruikmaken van de ‘omscholingsregeling naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’. 

Tot en met 1 december 2021 kan de subsidie van 3.750 euro per medewerker worden aangevraagd. Als werkgever kan dit bedrag bijvoorbeeld worden gebruikt om iemand die nu in een ander beroep werkzaam is, te verleiden zich om te scholen naar een kansrijk beroep in de ICT of techniek. Op deze manier kan een deel van de noodzakelijke scholing en begeleiding op de werkvloer bekostigd worden, zodat de (nieuwe) medewerker snel inzetbaar is in zijn of haar nieuwe functie binnen het bedrijf.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen naar de website van RVO.

 

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.