Prominenten zetten zich in als ambassadeur voor meer diversiteit in bedrijfsleven

Vandaag, 8 maart, vieren we internationale vrouwendag. Een speciale dag zo vlak na de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel voor meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten nu echt werk gaan maken van meer diversiteit en inclusie in hun bedrijf. De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat het bedrijfsleven daarbij ondersteunen met een breed programma en diverse activiteiten.

fotos van de leden van de Raad van Advies © SER

Per 1 januari 2021 is Topvrouwen, een initiatief van VNO-NCW MKB, ondergebracht bij de SER als onderdeel van het SER programma diversiteit en inclusie, waar ook Diversiteit in Bedrijf onderdeel van uitmaakt. Onder de noemer SER-topvrouwen worden de activiteiten uitgebreid en vernieuwd. De database met daarin de profielen van meer dan 2.500 hooggekwalificeerde board-ready vrouwen wordt aangevuld met multicultureel talent en talent voor de subtop. De database speelt een belangrijke rol bij de doorstroom van vrouwen naar topposities. En vanaf vandaag heeft SER Topvrouwen ook een Raad van Advies (RvA) met prominenten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en vakbeweging. Zij gaan zich als ambassadeurs inzetten voor meer diversiteit in de top en subtop van het Nederlandse bedrijfsleven. De Raad van advies bestaat uit:

  • Marguerite Soeteman-Reijnen (Voorzitter RvB Aon Holdings en voorzitter RvA)
  • Nebahat Albayrak (Oud-staatssecretaris, werkzaam bij Shell, commissaris NS en Unilever
  • Zakaria Boufangacha (Bestuurslid FNV)
  • Halleh Ghorashi (Kroonlid SER, Bestuurslid Oranjefonds, Hoogleraar Diversiteit en Integratie VU Amsterdam)
  • Eelco Hoekstra (CEO Vopak)
  • Petri Hofsté (Commissaris bij o.a. Rabobank, Fugro, Pon, Achmea)
  • Kees Tielenius Kruythoff (CEO Livekindly Collective en oud-RvB Unilever)
  • Janine Vos (CHRO en lid van de groepsdirectie Rabobank en commissaris KLM)

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Wij zijn bijzonder verheugd dat we binnen het SER-programma diversiteit en inclusie doorgaan met het beter zichtbaar maken van het vele talent onder vrouwen. En vooral dat we Nederlandse bedrijven nog beter kunnen gaan ondersteunen met het realiseren van hun diversiteitsplannen. Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 blijkt dat er nog steeds een lange weg te gaan is om meer vrouwen aan de top te krijgen.”

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Op 11 februari is het wetsvoorstel ‘ingroeiquotum & streefcijfers’ door de Tweede Kamer aangenomen. De wet verplicht beursgenoteerde bedrijven om een ingroeiquotum te hanteren in hun Raad van Commissarissen, zodat deze voor ten minste één derde deel uit vrouwen bestaat. Daarnaast worden zo’n 5.000 vennootschappen verplicht om zelf streefcijfers voor een meer divers personeelsbestand op te stellen. De SER gaat de monitoring verzorgen en bedrijven daarbij ondersteunen.

Marguerite Soeteman-Reijnen voorzitter Raad van Advies van SER Topvrouwen: “Met zoveel goede ambassadeurs die aansluiting hebben bij zowel de private als de publieke sector vertrouwen wij erop dat wij ook in de toekomst een positieve bijdrage zullen blijven leveren en het belang van diversiteit en inclusie hoger op de boardroom agenda’s zal komen.”

Het wetsvoorstel is in lijn met het SER-advies “Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling”, dat eind december 2019 het licht zag. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling. In het SER-advies wordt naast de positie van vrouwen aan de top ook in bredere zin aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. De opgebouwde expertise van Diversiteit in Bedrijf wordt daarbij goed benut.