SER bezorgd over studentenstop technische opleidingen

De SER heeft in een brief aan minister Bussemaker van OCW zijn zorgen geuit over het toenemend aantal opleidingen bij technische universiteiten met een numerus fixus.
Gieten van vloeibaar metaal.
Volgend jaar zijn dat er al acht, vier meer dan in 2016-2017. De raad betreurt deze ontwikkeling omdat deze in schril contrast staat met de grote behoefte aan goed opgeleide technici. De raad dringt er bij het kabinet op aan zo spoedig mogelijk een passende oplossing te vinden om de gemotiveerde potentiële studenten niet te ontmoedigen om te kiezen voor techniek. Gelet op de toenemende internationale concurrentie om talent kunnen we het ons niet veroorlover om te talmen met de benodigde investering in opleidingen waaraan een aantoonbaar grote behoefte bestaat op de arbeidsmarkt, aldus de brief aan minister Bussemaker.