Arbeidsinspectie strenger voor bedrijven die gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Deze bedrijven krijgen in de regel meteen een boete en worden niet eerst nog gewaarschuwd.

Controle brandblussers door 2 werknemers met veiligheidskleding © Shutterstock

De afgelopen jaren begonnen bedrijven vaak pas met het gevaarlijke stoffendeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) na een waarschuwing van de arbeidsinspectie.
De arbeidsinspectie gaat nu strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. De boetebedragen zijn ook verhoogd. De maatregelen zijn het gevolg van een aanpassing in de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in februari 2022 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Risico-inventarisatie en –evaluatie en gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van werkenden. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer drieduizend mensen aan beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En nog veel meer werkenden lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken (zie: Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.

Meer informatie

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.