Hoe kan ik mijn medewerkers beschermen tegen tabaksrook?

De overheid neemt maatregelen om roken te ontmoedigen. Niet alleen via wetgeving, maar ook met de campagnemaand ‘Stoptober’. Ook bedrijven dienen maatregelen te nemen zodat hun medewerkers niet worden blootgesteld aan tabaksrook.

Stoptober - bouwvakkers tijdens hum rookpauze © Shutterstock

Tabaksrook is een gevaarlijke stof

Iedere werknemer heeft recht op een veilige en rookvrije werkplek (Tabaks- en rookwarenwet)
Tabaksrook is een gevaarlijke stof. Niet alleen voor degene die rookt, maar ook voor de mensen in de omgeving die tabaksrook inademen. Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Medewerkers en bezoekers die op de werkvloer roken, kunnen daarmee de gezondheid van andere medewerkers schaden.

Naar een rookvrije organisatie

Naast maatregelen om het roken op de werkplek zelf tegen te gaan, kunnen werkgevers hun medewerkers ook op verschillende manieren stimuleren te stoppen met roken, door bijvoorbeeld:
• Het opstellen van een (anti-)rookbeleid met de medezeggenschap;
• Rookplaatsen aan te wijzen waar voorzieningen getroffen zijn voor de brandveiligheid, en ervoor te zorgen dat de tabaksrook zich niet kan verspreiden naar andere ruimtes waar werkzaamheden worden verricht;
• Het betrekken van de bedrijfsarts als ‘aanjager’ voor een rookvrije organisatie

Hulp bij het stoppen met roken

De meest voorkomende stopmethoden, zijn:

  • Professionele begeleiding
  • Nicotinevervangers
  • Medicijnen op recept
  • Online hulp.

Wil je meer weten? Ga dan naar Stoptober of ikstopnu.nl

Zie ook:

Hulp bij stoppen met roken
Wegwijzer rookvrije organisatie
Dossier gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Wil je aan de slag met een arbocatalogus?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De Arbowet vereist dat werkgevers blijven werken aan het verminderen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waar werknemers tijdens het werk aan kunnen worden blootgesteld. De eerste stap hiertoe is de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak, waarin werkgevers de risico’s analyseren en beschrijven hoe ze die aanpakken. SZW heeft onlangs tijdens de Week van de RI&E het instrument ‘Route naar RI&E’ gelanceerd waarmee werkgevers makkelijk een eigen RI&E kunnen maken.