Tweede Kamer steunt SER-advies Diversiteit

Een meerderheid in de De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met drie moties om de aanbevelingen in het SER- advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ integraal over te nemen.
Grafische weergave diversiteit met op de achtergrond mensenhanden © SER

De SER is blij met de brede steun van de Tweede Kamer voor het advies. Dit laat zien dat in de Tweede Kamer groot draagvlak is voor steviger maatregelen en een breed pakket aan maatregelen om genderdiversiteit én culturele diversiteit te bevorderen. De SER kijkt met belangstelling uit naar de kabinetsreactie. Lees het SER-advies.