SER-voorzitter Mariëtte Hamer: geen tijd meer te verliezen met starten van herstelbeleid

SER-voorzitter Mariëtte Hamer ging op 14 april in gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Daarin vroeg zij aandacht voor de grote urgentie die de coronacrisis vraagt.

SER voorzitter Mariette Hamer op bezoek bij formateur Tjeenk-Willink © Dirk Hol

De SER heeft grote zorgen over de onzekerheid die er is onder werkenden die na het wegvallen van de steunpakketten hun baan dreigen te verliezen of nu al (deels) hun werk kwijtraken. Diezelfde onzekerheid geldt voor de ondernemingen die nu in de knel zitten, soms ook in sectoren waar het nu wel goed lijkt te gaan.

Daarom is het belangrijk, zoals al eerder door de SER en Denktank Coronacrisis aangegeven, om met grote urgentie aan de slag te gaan met de herstelagenda. “Er moet nu echt een start worden gemaakt met het zwaluwstaarten van steun- en herstelbeleid. Daarbij moeten we ons zowel richten op de mensen die banen dreigen te verliezen als het weer op starten en herstellen van bedrijven en culturele instellingen. Het herstelbeleid kan gecombineerd worden met investeringen in de grote transities, zoals digitalisering, innovatie, verduurzaming en een inclusieve arbeidsmarkt.” Aan de basis van de arbeidsmarkt was al veel ongelijkheid en werken veel mensen die niet goed kunnen rondkomen. Corona heeft dat versterkt. SER-voorzitter Hamer vreest dat de onzekerheid die achter de soms wat optimistische statistieken schuilgaat, groter is dan nu lijkt.

Ook vroeg Hamer aandacht voor de specifieke situatie van jongeren, die door de coronacrisis hard worden geraakt en vroeg ze informateur Herman Tjeenk Willink om ook in gesprek te gaan met de jongerenvertegenwoordigers uit de SER.

Zie ook: