SER start verkenning landbouwakkoord

De SER start een verkenning naar een duurzame toekomst voor de Nederlandse landbouwsector. Dit gebeurt op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tractor op het land © Shutterstock

Zij stelt dat er “een helder en concreet perspectief nodig is op een toekomstbestendige, want economisch en ecologisch duurzame landbouw.” De verkenning is een eerste stap naar een mogelijk landbouwakkoord.

Er bestaat nu veel onzekerheid over de toekomst van de landbouw. De verkenning moet in beeld brengen op welke thema’s er aanvullend urgentie en draagvlak is om afspraken te maken. Ook moet in zicht komen waar er een gemeenschappelijke basis is voor dergelijke afspraken en welke politieke keuzes nodig zijn om tot een breed gedragen akkoord te komen.

De minister vraagt de SER de verkenning uiterlijk begin april op te leveren zodat het een rol kan spelen in de formatie van een nieuw kabinet. De uitkomsten worden gebruikt voor de politieke opdracht, kaders en randvoorwaarden die nodig zijn om tot een landbouwakkoord te komen.

Motie Tweede Kamer

De vraag voor de verkenning vloeit voort uit een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Op 17 december vorig jaar vroeg de Kamer de minister afspraken te maken met het oog op een langjarig economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector.